(Junior) Site Leader

Colas Rail gaat de uitdagingen van morgen aan en helpt bij het implementeren van duurzame mobiliteitsoplossingen. Met onze 12 beroepen? hebben we controle over de hele levenscyclus van spoorweginfrastructuur: ontwerp, aanleg en onderhoud. Als internationale leider in ons vakgebied zijn we aanwezig in meer dan 20 landen en hebben we wereldwijd 5.600 mensen in dienst.
Lid worden van Colas Rail betekent deel uitmaken van het Colas-avontuur, een dochteronderneming van de Bouygues-groep, wiens missie  is om op een verantwoorde manier transportinfrastructuur te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Colas is gevestigd in meer dan 50 landen op vijf continenten en brengt 57.000 medewerkers samen die zich inzetten voor hun regio om mensen met elkaar te verbinden en uitwisselingen in de wereld van vandaag en morgen mogelijk te maken. Het is de ambitie van Colas om wereldleider te zijn op het gebied van innovatieve en verantwoorde mobiliteitsoplossingen.

COLAS RAIL Belgium is gespecialiseerd in spoorwegwerken meer bepaald in spooraanleg en bovenleiding. 
Wij oefenen onze activiteiten in België  uit voor overheidsklanten als INFRABEL, de NMBS, de MIVB, De Lijn, de TEC,  maar ook voor privéklanten die een spoorwegaansluiting hebben.
De hoofdzetel van ons bedrijf is in Edingen gevestigd.

Missie

Na een interne opleidingsperiode in de verschillende departementen (studiebureau, QSE departement, werven), zal je verantwoordelijk zijn voor projectleiding, budget, commercieel, werfvoorbereiding (planning, bepalen van middelen, werkmethodes, bestelling materieel) en opvolging van de werven (vorderingsstaten, termijnen, QSE, levering van materieel,...) van één of meerdere project(en) afhankelijk van de grootte.

Wat doe je concreet?

Je leidt een team waarvan je de middelen en de planning optimaliseert om de lopende werven zo goed mogelijk te beheren. Dit samen met de project Leader en met de hulp van de ondersteunende diensten van het bedrijf.

 • Garandeert dat de gezondheids-, veiligheids- en milieuregels worden nageleefd en toegepast en brengt zijn/haar manager op de hoogte van eventuele storingen. ​
 • Geeft blijk van voorbeeldig gedrag bij de uitvoering van zijn/haar taken: ten aanzien van klanten, veiligheid en milieu. ​
 • Bereidt de werf voor: planning van voorzieningen, plaatsing, bewegwijzering en tracering.​
 • Werkt mee aan de voorbereiding en de follow-up van de begroting van de werf: evaluatie van de inkomsten en uitgaven.​
 • Beheert en bewaakt de voortgang van de werf: beheer van onvoorziene gebeurtenissen en terugkoppeling, corrigerende maatregelen bij afwijkingen, planning, bestellingen, leveringen, voorraden, ..​
 • Vertegenwoordigt de onderneming bij alle partijen die bij de werf betrokken zijn: waarborgt het imago van de onderneming, brengt verslag uit over vragen van klanten.​
 • Geeft leiding aan het team volgens de richtlijnen van de projectleider, verdeelt taken en zorgt voor de integratie en opleiding van nieuwe aanwervingen,  en helpt bij de beoordeling van zijn mensen.
 • Garandeert de kwaliteit van de werf.

Wat moet jij hebben?

 • Bij voorkeur een bachelor, Industrieel of Burgerlijk Ingenieursdiploma  in een technische richting ( elektromechanica, mechanica, elektriciteit, bouwkunde).
 • Je bent de 2 landstalen machtig (NL/FR).
 • Je hebt de nodige verantwoordelijkheidszin en het vermogen om onafhankelijk te werken.
 • Je bent een motivator en een goede communicator.
 • Je bent flexibel naar werkuren en werkplaats (afhankelijk van activiteit op werf).

Wegen, stedelijke wegen, spoorwegen, havens en luchthavens vormen de eerste sociale netwerken. Door te werken aan hun constructie en onderhoud, helpen we mensen en territoria met elkaar te verbinden en uitwisselingen te vergemakkelijken.

Ons vervoegen, betekent ons helpen onze missie te vervullen, en ondertussen profiteren van:

- Een aantrekkelijk salarisbeleid dat aansluit bij uw ervaring, profiel en competenties. Het salarispakket wordt aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en groepsverzekering).
- Opleiding aangepast aan uw profiel
- Een dicht relationeel en professioneel netwerk dankzij de kracht van de Groep
- Ontwikkelingsperspectieven in België en internationaal binnen een vooraanstaande bouwgroep ...
... allemaal binnen een bedrijf dat geeft om de kwaliteit van het leven op het werk en dat je ondersteund bij het uitbreiden van jouw competenties en bij je dagelijkse loopbaanontwikkeling.
Respect, delen en moed zijn de waarden die onze identiteit smeden en dagelijks hun volle betekenis krijgen op onze werven en onze sites. Als deze waarden je aanspreken, dan ... Waar wacht je nog op om te solliciteren?
Ben jij de ontbrekende schakel en heb je zin om jouw carrière op het juiste spoor te zetten?